Wanna Wolnostojąca

Wanna Rogowa

Pierwszą formą przewozów w przewozie drogowym są transporty zbiorowe, jakie polegają na wożeniu wielu partii ładunkowych w jednym wehikule. Przewóz ten odbywa się od wielu zleceniodawców. Obsługuje się go w sposób harmonijny przez jednego przewoźnika. Drugą odmianą przejazdów w transporcie drogowym są transporty całopojazdowe. Transport ten polega na załadowaniu przez jednego zleceniodawcę pełnego pojazdu. Cena za transport zależy od wielu elementów. Po pierwsze znacząca jest cała seria towaru, odległość na jaką chce się go przewieźć, typ transportu. W tym wypadku płaci się za wypożyczenie całego pojazdu. Cechami, jakie znamionują ten sposób przewozu jest jedno miejsce nadania i jedno miejsce odbioru. Przewozy w transporcie drogowym mają dwojaki charakter. Jest to transport wielofunkcyjny (używa się tutaj samochodów skrzyniowych, przyczep, naczep oraz nadwozia wymiennego) oraz specjalistyczny (do przewozu zwierząt, substancji płynnych, samochodów osobowych, constans.bytom.pl – transport nienormatywny itp.). Wozy skrzyniowe nie mogą przetransportować towarów o masie większej niż 30 ton i to jest jedna z najogromniejszych wad tego typu transportu. Nacisk na jedną oś pojazdu nie może naruszyć 11,5 tony, więc nie wszystko można tak przetransportować.